Bu rəqabət Yunanıstana, Romaya və Uzaq Şərq ölkələrinə çox sürətlə köç edə bildi. – statistikaları ilə